top of page

Payment Received

धन्यवाद, कीर्तनविश्व आर्थिक सहयोग रक्कम मिळाली आहे. 

कीर्तन विश्व कडून आपलयला शुभेच्छा.

bottom of page